Head Office 695-1, Higashiorido, Mukui-cho, Inazawa City, Aichi Prefecture 492-8446, Japan
Map
TEL:+81-587-34-3561
FAX:+81-587-34-3109
Tokyo Branch 12F, Sumitomo Fudosan Chiyoda First Bldg. South Wing, 3-2-1, Nishi-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0065, Japan
Map
TEL:+81-3-3222-8431
FAX:+81-3-3222-7529
Nagoya Branch 695-1, Higashiorido, Mukui-cho, Inazawa City, Aichi Prefecture 492-8446, Japan
Map
TEL:+81-587-34-3651
FAX:+81-587-34-3029
Osaka Branch 9F, Mainichi Intecio,3-4-5,Umeda,Kita-ku,Osaka City, Osaka, 530-0001, Japan
Map
TEL:+81-06-6343-9071
FAX:+81-06-6343-9072
Utsunomiya Office 7F, Yoshida Electronics Office Bldg., 3-1-12, Higashi-shukugo, Utsunomiya City, Tochigi Prefecture 321-0953, Japan
Map
TEL:+81-28-651-3221
FAX:+81-28-651-3269
Kasugai Factory 1423-101, Aza-Tonmyo, Akechi-cho, Kasugai City, Aichi Prefecture 480-0303, Japan
Map
TEL:+81-568-88-1885
FAX:+81-568-88-0704
Technology Center 1423-101, Aza-Tonmyo, Akechi-cho, Kasugai City, Aichi Prefecture 480-0303, Japan
Map
TEL:+81-568-93-9771
FAX:+81-568-93-9739
EMC Center 1423-101, Aza-Tonmyo, Akechi-cho, Kasugai City, Aichi Prefecture 480-0303, Japan
Map
TEL:+81-568-88-7999
FAX:+81-568-93-0686
Inazawa Factory 695-1, Higashiorido, Mukui-cho, Inazawa City, Aichi Prefecture 492-8446, Japan
Map
TEL:+81-587-34-3561
FAX:+81-587-34-3569
Distribution center No.4~6, ESR Aisai Distribution Center 1F, 5-8, Hachiryu, Minamigota-cho, Aisai City, Aichi Prefecture 496-8007,  Japan
Map
TEL:+81-587-34-3591